• Имате въпроси?
 • Телефон за връзка: 052/359 561
 • email: vfu_ksb@abv.bgЗа Специалността

Обучението по специалности от професионално направление "Национална сигурност" започва през септември 2005 г. с решение на Академичния съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Обучението по специалностите на професионалното направление се извършва от катедра "Сигурност и безопасност" на Юридически факултет.
Акценти в обучението:

Съвременни системи и технологии за наблюдение и мониторинг

Пространствен анализ

Трансгранично сътрудничество в условията на бедствия, аварии и катастрофи

Организация и управление на сигурността и обществения ред


Защо да изберете нас?

Ако имате идея и искате да я реализирате. Или ако търсите мотивация точно в този момент, когато си мислите, че вече е време да се откажете от мечтите си. Ако искате да успеете или пък се стремите да станете по-добър. Ако искате да направите нещо важно в своя живот, но ви трябва вдъхновение. Ако всички тези причини стоят пред вас или имате сходни такива, отделете МАЛКО време и разгледайте ТОЗИ сайт !

ТОЙ ЩЕ Ви помогне да откриете себе си. Създаден е за да намерите естествените си силни страни и потенциалните си професионални интереси, умения и ценности.

Условия за прием

 • • Конкурсен изпит:
  Кандидатите полагат конкурсен изпит – тест.

 • • Изисквания за завършено образование:
  Кандидатите трябва да имат висше образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър/„магистър”, и среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от „добър”.

 • • Балообразуване:
  Балът за класиране се образува от сбора на резултата от конкурсния изпит и средния успех от дипломата за висше образование.
За контакт:

За контакт:
Ръководител Катедра: доц. д-р Стефко Бурджиев
тел: 052/ 359 563
e-mail: stefko.burdzhiev@vfu.bg
sigurnost@vfu.bg

Възможности за продължаване
на обучението във ВСУ

Завършилите магистърската програма могат да продължат обучението си за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по докторска програма от професионално направление „Национална сигурност”, както и по всички други акредитирани докторски програми във ВСУ.

Възможности за
кариерно развитие

Завършилите имат възможност за реализация в националните и международните органи за управление и сътрудничество в сферата на сигурността, както и в органите на системата за защита на националната сигурност.

Кандидатствайте сега!

Направете първата стъпка във Вашето кариерно развитие и кандидатствайте в магистърска програма "Интелигентни системи за сигурност".Имате въпрос?
Пишете ни на: sigurnost@vfu.bg
Или се обадете на: 052/359 563

Преподавателски колектив

на основен трудов договор във ВСУ “Черноризец Храбър”, доктор по защита на населението и народното стопанство в критични ситуации, доцент по системи и устройства за опазване на околната среда;
на основен трудов договор във ВСУ “Черноризец Храбър”, доктор по научна специалност 05.02.24 "Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност), доцент по национална сигурност (Организация и управление извън сферата на материалното производство
(Защита на културното наследство))
на основен трудов договор във ВСУ “Черноризец Храбър”, доктор по 05.02.24. „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, доцент по научната специалност 05.02.24.„Организация и управление извън сферата на материалното производство /Национална сигурност/“ - „Управление на корпоративната сигурност“

Снимки